SamLIS logo
Søk

Kurs for individuelle veiledere i spesialistutdanningen for leger


Sted: Wood hotel, Bodø

Velkommen til Bodø og Wood hotel! ALIS og SamLIS Nord har gleden av å invitere til nytt emnekurs for individuelle veiledere i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset er godkjent i allmennmedisin som klinisk emnekurs (18 timer) i videre- og etterutdanning og i samfunnsmedisin som valgfritt kurs (18 timer) i videre- og etterutdanning.

Kursledere: Gro Thomassen og Kine Kalstad som som begge er spesialister i allmennmedisin. Mona Søndenå som er spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin.

Rammen for kurset: Kurset går over to dager. 2 x 2 timer forberedelse og 2 x 7 timer oppmøtekurs, totalt 18 timer.

Formålet med kurset: Å øke kvaliteten av veiledning og supervisjon gjennom teori og praktisk trening.

Målgruppe: LIS1-veiledere og veiledere for LIS i allmennmedisin og samfunnsmedisin. LIS i allmennmedisin og samfunnsmedisin er også velkomne, da kurset bidrar til å oppfylle en rekke læringsmål.

Mer informasjon og påmelding