SamLIS logo
Søk

Kurs i individuell veiledning i spesialistutdanningen for leger

Startdato: kl 09:00, 27.05.2024
Sluttdato: kl 16:00, 28.05.2024
Sted: Rosfjord Strandhotell

Godkjent i samfunnsmedisin som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning (18 timer) og i allmennmedisin som klinisk emnekurs (18 timer) i videre- og etterutdanning.

Kursledere
Kari Hilde Juvkam og Kari Haugland

Rammen for kurset
4 timer forberedelse og 14 timer oppmøtekurs, totalt 18 timer.

Målgruppe
Veiledere av SamLIS (leger i spesialisering i samfunnsmedisin) og SamLIS. Veiledere av ALIS (leger under spesialisering i allmennmedisin) og LIS1, samt ALIS.

Det er 26 plasser på kurset.

Organisering
På grunn av mye egenaktivitet, diskusjon og praktisk ferdighetstrening gjennomføres kurset fysisk.

Program (med forbehold om mindre endringer)