SamLIS logo
Søk

Kurs i individuell veiledning i spesialistutdanningen for leger

Startdato: kl 08:30, 12.09.2024
Sluttdato: kl 16:00, 13.09.2024
Sted: Britannia hotell, Trondheim

ALIS og SamLIS Midt har gleden av å invitere til kurs i individuell veiledning på Britannia hotell i Trondheim.

Formålet med kurset:
Å øke kvaliteten av veiledning og supervisjon gjennom teori og praktisk trening.

Kurset er godkjent med 18 timer i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin og med 18 timer som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
Kurset kan bidra til å oppfylle den anbefalte læringsaktiviteten "Veilederkurs" for FKM 20.

Målgruppe for kurset:
Veiledere av ALIS (allmennleger i spesialisering), SamLIS (samfunnsmedisinske leger i spesialisering) og LIS1, samt ALIS og SamLIS.

Organisering:
Kurset inneholder mye erfaringsutveksling, diskusjon og ferdighetstrening og holdes derfor fysisk.