SamLIS logo
Søk

Sammen om kvalitet i spesialistutdanning av leger!

Nettverkssamling region Vest. Hvordan sikre kvalitet i spesialistutdanningen?

Startdato: kl 08:30, 11.06.2024
Sluttdato: kl 15:30, 11.06.2024
Sted: Scandic Flesland Airport

ALIS og SamLIS Vest arrangerer for første gang en nettverkssamling for region Vestland og Rogaland, med fokus på kvalitet i spesialistutdanning av leger i allmenn- og samfunnsmedisin.

Målgruppen er helseledere i kommuner og andre utdanningsvirksomheter, ledere i kompetanseportalen, administrativt personell og andre ressurspersoner med ansvar og interesse for spesialistutdanningen av leger.

Det blir fokus på erfaringsutveksling med gode diskusjoner og gruppearbeid, paneldebatt, nettverksbygging og nytten ved å lære av hverandre. Målet med dagen er å gi inspirasjon og motivasjon til videre arbeid med spesialistutdanning av leger; morgendagens superhelter!

For mer informasjon og påmelding