SamLIS logo
Søk

Behov for individuell veileder for SamLIS?

ALIS og SamLIS rådgivingskontor har opprettet en veilederpool for å bistå utdanningsvirksomheter med å skaffe kvalifiserte veiledere til SamLIS.

Dersom utdanningsvirksomheten ikke klarer å skaffe en veileder, kan leder ta kontakt med sitt regionale ALIS og SamLIS kontor. De vil sende en liste med kontaktinformasjon på aktuelle veiledere i nærheten.

ALIS og SamLIS rådgivningskontor er kun formidler av kontaktinformasjon og kan kontaktes for rådgiving.

Det er utdanningsvirksomhetens ansvar å vurdere at veileder har nødvendig kompetanse, og eventuelt tilby veilederkurs. Avtaler om honorering og timeantall avtales mellom veileder og utdanningsvirksomheten.