SamLIS logo
Søk

DigLIS

DigLIS er helsedirektoratets introduksjon til LIS3. Den inneholder animasjonsfilmer, digitale historier, spørsmål og svar - og andre ressurser og lenker!

Nettressursen DigLIS er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med Kompetansebroen. Her finner du pedagogisk anlagt informasjon om den nye utdanningen for alle typer legespesialister i Norge. ASA-spesialitetene omfatter allmennmedisin (A), samfunnsmedisin (S) og arbeidsmedisin (A). De kliniske spesialitetene omfatter 10 indremedisinske spesialiteter og 8 kirurgiske spesialiteter.

DigLIS tilbyr enkle animasjonsfilmer, digitale historier, et stort utvalg av spørsmål og svar, samt andre ressurser og lenker til videre lesning. Den kan være særdeles nyttig for de som vil sette seg nærmere inn i ordningen, enten de er nye LIS3, individuelle veiledere eller helseledere fra kommunene.

For å lese mer om DigLIS og se nærmere på nettressursen, trykk på lenken under:

DigLIS