SamLIS logo
Søk

For individuelle veiledere

Dette er en informasjonsside for individuelle veiledere for SamLIS (samfunnsmedisinsk lege i spesialisering). Her finnes nyttige ressurser for deg som er veileder.

Gratulerer! Som erfaren og entusiastisk samfunnsmedisiner har du bestemt deg for å bidra i den viktige oppgaven å veilede fremtidens samfunnsmedisinere. Du har inngått, eller planlegger å inngå en avtale med en utdanningsvirksomhet om å bli veileder for SamLIS.

Veileders rolle i den nye spesialistutdanningen for samfunnsmedisin innebærer å:

  • gi individuell veiledning til den enkelte SamLIS
  • bistå SamLIS og leder med å fylle ut individuell utdanningsplan
  • bidra til å signere gjennomførte læringsaktiviteter og vurdere om læringsmål (kompetanse) er oppnådd.

Under følger ulike nøkkelbegrep relatert til ny spesialistutdanning med kort forklaring og utdypende lenker.

Sentrale elementer i den nye spesialiseringsordningen