SamLIS logo
Søk

For individuelle veiledere

Dette er en informasjonsside for individuelle veiledere for SamLIS (samfunnsmedisinsk lege i spesialisering). Her finnes nyttige ressurser for deg som er veileder.

Som erfaren og entusiastisk samfunnsmedisiner kan du bidra med den viktige oppgaven å veilede fremtidens samfunnsmedisinere. Du har inngått, planlegger eller ønsker å inngå en avtale med en utdanningsvirksomhet om å bli veileder for SamLIS.

Veileders rolle i den nye spesialistutdanningen for samfunnsmedisin innebærer å:

  • gi individuell veiledning til den enkelte SamLIS
  • bistå SamLIS og leder med å fylle ut individuell utdanningsplan
  • bidra til å signere gjennomførte læringsaktiviteter og vurdere om læringsmål (kompetanse) er oppnådd.

Under følger ulike nøkkelbegrep relatert til ny spesialistutdanning med kort forklaring og utdypende lenker.

Vi har opprettet en veilederpool der du kan melde deg som individuell veileder for SamLIS.

Sentrale elementer i den nye spesialiseringsordningen