SamLIS logo
Søk

For SamLIS/LIS3

Nyttige ressurser for deg som er, eller vil bli samfunnsmedisinsk lege i spesialisering (SamLIS).

Har du en samfunnsmedisinsk stilling som eksempelvis kommuneoverlege, medisinsk faglig rådgiver i en kommune eller i en statlig virksomhet? Vurderer du eller er du under spesialisering i samfunnsmedisin?

Da er det noen viktige punkter du må tenke på:

  • Virksomheter du jobber i må være en «registrert utdanningsvirksomhet» eller en «godkjent utdanningsvirksomhet» i faget samfunnsmedisin. Sjekk om virksomheten din er det.
  • Sammen med virksomheten skal dere lage en individuell utdanningsplan for deg.
  • Du skal gjennom hele spesialiseringen ha veiledningstimer med en spesialist i samfunnsmedisin og du skal i tillegg til å være i samfunnsmedisinsk arbeid, delta i veiledningsgruppe og kurs for å oppnå nødvendig kompetanse.

Les mer om sentrale elementer i spesialistutdanningen under.

Lykke til med spesialistutdanningen!

Sentrale elementer i den nye spesialiseringsordningen