SamLIS logo
Søk

For utdanningsvirksomheter

Vi har lege i spesialisering i samfunnsmedisin (SamLIS) i ny ordning – hva gjør vi nå?

Leger som utdanner seg i samfunnsmedisin arbeider oftest i offentlig helseforvaltning. De vanligste eksemplene på slikt arbeid er medisinskfaglig rådgiver i en kommune (kommuneoverlege) eller assisterende fylkeslege hos Statsforvalteren. Det finnes en rekke statlige og kommunale virksomheter som ønsker å ansette samfunnsmedisinere og som i tillegg ønsker å påta seg ansvaret med å legge til rette for gode utdanningsløp for SamLIS (samfunnsmedisinsk lege i spesialisering). Disse kalles utdanningsvirksomheter.

Utdanningsvirksomhetens ansvar omfatter krav til å være registrert, eventuelt godkjent utdanningsvirksomhet. Dette omfatter også krav og forpliktelser overfor den enkelte SamLIS i ny ordning. Se Spesialistforskriften med kommentarer for mer informasjon om regelverk.

Virksomhetens ansvar

Mer om utdanningsvirksomhetens oppgaver: