SamLIS logo
Søk

Gi oss tilbakemelding på samlis.no

Vi ønsker gjerne tilbakemelding på nettsiden vår.

Velkommen til ny nettside for samfunnsmedisin!
Denne nettsiden er fortsatt under arbeid, og det er alltid rom for forbedringer og endringer.

Har du tilbakemeldinger på nettsiden send e-post til samlisost@ringsaker.kommune.no.

Vi setter pris på alle tilbakemeldinger.