SamLIS logo
Søk

Hva er en samfunnsmedisiner?

Hva er en samfunnsmedisiner?

Samfunnsmedisin som fag omhandler skjæringspunktet mellom helse og samfunn, og har et befolkningsrettet fokus på helse. Samfunnsmedisinere finner man i kommunal og statlig forvaltning. I kommunen jobber samfunnsmedisineren med lokalsamfunnet som nedslagsfelt, mens det i den sentrale helseforvaltningen ofte vil være hele landet og hele samfunnet og helsevesenet som nedslagsfelt.