SamLIS logo
Søk

Hvordan blir jeg gruppeveileder

Har du lyst til å bli gruppeveileder?


En forutsetning for å bli gruppeveileder i samfunnsmedisin er at man er spesialist i samfunnsmedisin.

  • Meld din interesse til veilederkoordinator Legeforeningen; astrid.rutherford@legeforeningen.no
  • Søk via utlysning i Tidsskriftet eller Utposten
  • Noen blir oppringt av veilederkoordinator på bakgrunn av anbefalinger