SamLIS logo
Søk

Individuell utdanningsplan

Hva er en individuell utdanningsplan i samfunnsmedisin?

En individuell utdanningsplan er en plan for gjennomføring av utdanningen for den enkelte SamLIS. Planen er forskriftsfestet i spesialistforskriften § 25.

Planen skal inneholde informasjon om hvor, hvordan og når SamLIS skal gjennomføre ulike læringsaktiviteter for å oppnå læringsmål og om individuell veiledning.

Planen skal etter forskriften revideres ved behov i samråd med SamLIS, for eksempel ved endring av veileder, utdanningstid, læringsarenaer, læringsmål osv.

Utdanningsvirksomheten har ansvar for at det tidlig i arbeidsforholdet utarbeides en individuell utdanningsplan for den enkelte SamLIS. Den skal bygge på virksomhetens utdanningsplan.

Utarbeidelse av individuell utdanningsplan skjer oftest i samarbeid med individuell veileder. Det er veileder som enklest vil følge med i den faglige progresjonen under spesialiseringsforløpet og kan bidra til individuelle tilpasninger, revisjoner og konkretiseringer av utdanningsplanen.

Hva er hensikten med en individuell utdanningsplan?

Det er å få en helhetlig oversikt med plan for hele utdanningsløpet. Den individuelle planen bør si noe om hva som er gjennomført og hva som gjenstår av spesialistutdanningen.

Her kan det for eksempel være relevant å ta stilling til:

  • Når og hvor skal eller ønsker SamLIS å ha klinisk tjeneste?
  • Når og hvor skal en eventuelt planlagt hospitering finne sted?
  • Er det noen permisjoner som bør tas høyde for, f.eks. svangerskap og foreldrepermisjoner?
  • Når og hvor planlegges gruppeveiledning og kurs?