SamLIS logo
Søk

Kompetanseportalen

Om dokumentasjon av læringsmål

Kompetanseportaler er programvareløsninger som skal benyttes for dokumentasjon og fortløpende attestering av læringsaktiviteter og godkjenning av læringsmål. Det finnes ulike typer kompetanseportaler, og flere kan benyttes for samfunnsmedisin.

Alle LIS som skal søke spesialistgodkjenning etter ny forskrift må bruke kompetanseportalen som den aktuelle utdanningsvirksomheten har inngått databehandleravtale med. Den vanligste er Helsedirektorates kompetanseportal (KPHdir).

Helsedirektoratets kompetanseportal (KPHdir)

Helsedirektoratet tilbyr KPHdir gratis for kommunedelen for spesialistutdanningens del 1 og for spesialistutdanningens del 3 i allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin (ASA-fagene). KPHdir inneholder læringsmål og Helsedirektoratets anbefalte læringsaktiviteter. De fleste kommuner har allerede tilgang til KPHdir. Andre virksomheter kan også bruke KPHdir gratis forutsatt at man er en registrert utdanningsvirksomhet, og inngår databehandleravtale.

Godkjente utdanningsvirksomheter kan ikke benytte KPHdir.

Mer informasjon om Helsedirektoratets kompetanseportal og innlogging finner man på Helsedirektoratets nettside.

Utdanningsvirksomheter som ikke har midlertidig registering (dvs har søkt om registrering etter fristen 1.6.2019), blir først lagt inn i KPHdir når Helsedirektoratet har innvilget søknad om registrering.

Hvordan ta i bruk kompetanseportalen (KPHdir)?

  • SamLIS registrerer seg som ny bruker med HelseID første gang de logger seg på portalen.
  • SamLIS må ta kontakt med sin utdanningsvirksomhet for å avklare hvem som skal ha rollene som leder, veileder og supervisør i kompetanseportalen og inviterer dem inn. Det kan inviteres flere supervisører, inkludert gruppeveileder, men kun én veileder og én leder. Dersom en person har flere roller, må SamLIS sende én invitasjon for hver rolle.
  • Etter å ha mottatt invitasjon til portalen må leder, veileder og supervisør identifisere seg med HelseID eller BankID før de kan opprette bruker. Det vil ikke være mulig å opprette bruker før man har mottatt invitasjon fra SamLIS.
  • Leder tildeler deretter utdanningsplanene SAM og FKM til SamLIS.

Andre kompetanseportaler

Utdanningsvirksomheter kan inngå avtale om egen løsning for kompetanseportal. Dette vil medføre kostnader, men gir flere muligheter enn det som er tilgjengelig i KPHdir. De regionale Helseforetakene og flere private sykehus har allerede gått til slik anskaffelse.

Ofte stilte spørsmål

Roller i kompetanseportalen (KPHdir)