SamLIS logo
Søk

Kurs for SamLIS

Hvilke krav er det til kurs for SamLIS?

I den nye spesialistutdanningen i samfunnsmedisin anbefales det 9 kurs i ulike tema for å bistå i oppnåelse av de samfunnsmedisinske læringsmålene. Kurs er en av flere læringsaktiviteter som sammen med det daglige arbeidet, bidrar til å oppnå ønsket kompetanse.

Kurs

Kursene er anbefalte læringsaktiviteter for spesialistutdanningen for leger. Det vil si at kursene ikke er obligatoriske i den nye spesialistordningen. Likevel er det slik at når Helsedirektoratet anbefaler en læringsaktiviteter, som kurs, er det sterkt førende. Et eventuelt bytte av læringsaktivitet skal være like god eller bedre enn foreslått læringsaktivitet.

Innholdet i kursene bidrar til at SamLIS kan oppnå ulike læringsmål.

Det er Norsk Samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) som er ansvarlig for å tilby SamLIS nødvendige kurs i spesialiteten.

Du finner kursene på på NORSAM sine hjemmesider.

Det er i tillegg anbefalt kurs i sakkyndighetsarbeid.

Alle kursene vil være tilgjengelig på legeforeningens kursportal.

Veilederkurs for individuelle veiledere

ALIS- og SamLIS rådgivingskontor arrangerer hvert år flere kurs for individuelle veiledere. Målgruppen for kursene er veiledere av SamLIS, ALIS og LIS1. Men kurset er også aktuelt for LIS3 i allmennmedisin og samfunnsmedisin da kurset er med på å bidra til å oppfylle læringsmål i (FKM)felleskompetansemål, ALM(allmennmedisinske) - og SAM (samfunnsmedisinske) læringsmål.

Se forsiden samlis.no for oversikt over kurs, og link til legeforeningens kursportal.