SamLIS logo
Søk

Nyheter

Nettverksmøte 12.-13.juni, på Stjørdal 02.02.2024
Region Vest: Sammen om kvalitet i spesialistutdanning av leger! Hold av datoen 11. juni! 01.02.2024
Nyhetsbrev til alle samfunnsmedisinere 13.12.2023
Hvordan bli en registrert utdanningsvirksomhet i samfunnsmedisin? 11.12.2023