SamLIS logo
Søk

Hvordan bli en registrert utdanningsvirksomhet i samfunnsmedisin?

Publisert 11.12.2023

Bilde labyrint nasjonalt webinar

ALIS og SamLIS rågivingskontor holdt et nasjonalt webinar 9. november, med nærmere 90 deltakere, som omhandlet "hvordan navigere i byråkratilabyrinten for å bli registrert utdanningsvirksomhet i samfunnsmedisin?"

Webinaret ble et dypdykk i søknadsprosessen i Altinn, med bl.a. fokus på:

•Hvordan fylle ut søknaden i Altinn

•Tenkeboksen: kritiske overveielser før søknaden

•Melding av endringer i registreringen

Powerpoint fra webinaret

Det er fremdeles mange kommuner og virksomheter som ikke har tatt steget og søkt om å bli registrert utdanningsvirksomhet i samfunnsmedisin.

Statistikk viser pr.dd. (11.12.2023) at det er:

  • 11 utdanningsvirksomheter i Norge som er registrert utdanningsvirksomhet i samfunnsmedisin
  • 57 som er midlertidig registrerte og
  • 127 søknader til behandling

Ved registrering vil utdanningsvirksomhetens samfunnsmedisinske leger i spesialisering (SamLIS) få tellende tjeneste fra søknadsdato, og det finnes muligheter for å få søknadsdato tilbakedatert dersom SamLIS har fått oppfølging etter spesialistforskriften.

Frist for å søke tilbakedatering av søknadsdato er 31.12.2023

Mer om registrering av utdanningsvirksomheter og ofte stilte spørsmål