SamLIS logo
Søk

Møt oss på Arendalsuka 2024, tirsdag 13. august!

Vi ønsker dere velkommen til vårt arrangement "Allmennlegetjeneste for fremtiden — hvordan bygger vi den?"

Publisert 03.07.2024

Arendalsuka 770

Handlingsplanen for allmennlegetjenesten er nå i sitt siste år, og i følge Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027 ønsker man fremover at allmennlegetjenesten må organiseres og finansieres på en måte som fremmer kvalitet, effektivitet, rett bruk av kompetanse, arbeidsdeling og innovasjon. Alderssammensetningen vil sette helsevesenet under press og det globale trusselbildet vil sette oss på prøve.

Vi lever også i en urolig verden og trusselbildet har kanskje ikke vært så komplekst noen gang. Det er pågående krig i Europa og flere andre steder i verden, mennesker er på flukt og klimaforandringene øker stadig. KI og annen teknologisk utvikling kan gi oss nye verktøy som kan lette hverdagen og revolusjonere pasientbehandlingen, men er samtidig potente militære virkemiddel og kan bidra til usikkerhet på mange plan. Alt dette er med på å øke utfordringene i helsevesenet. Er helsevesenet fleksibelt og robust nok til å takle disse endringene? Har vi gode nok planer til å møte de nye utfordringene?

Allmennlegetjenesten er fundamentet for vår felles helse- og omsorgstjeneste. Legenes generalistkompetanse er grunnlaget for at flere og mer avanserte oppgaver kan løses nær der folk bor, leser vi i Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Regjeringen mener det er nødvendig med ytterligere strukturelle endringer i fastlegeordningen for å nå regjeringens målbilde for tjenestene og skape bærekraft. Dette innebærer blant annet tverrfaglige fastlegekontor med tydelig ledelse og et bredere faglig tilbud med flere personellgrupper tilstede. Det er også planer om endringer av kompetansekrav for leger i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialistutdanningen i allmennmedisin.

ALIS- og SamLIS-kontorene inviterer til fremlegg og debatt hvor vi spør: “Hvordan bygger vi fremtidens allmennlegetjeneste?”

Deltagere i arrangementet

Jan Christian Vestre Jan Christian Vestre er politiker (Ap) og nåværende helse- og omsorgsminister.
Trøen, Tone Wilhelmsen Tone Wilhelmsen Trøen er stortingsrepresentant for Høyre og leder av helse- og omsorgskommiteen.
Martin Gray Martin Gray er ansvarlig redaktør i Dagens Medisin og ordstyrer for arrangementet. Gray har lang erfaring både som journalist og fra ulike leder- og redaktørroller og har tidligere jobbet i Østlandets Blad, Romerikes Blad, Nordstrands Blad og Aftenposten.
Linn Getz Linn O. Getz er lege og professor i medisin ved NTNU der hun også leder Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Trondheim. Hun har arbeidet mange år med utvikling av norsk og internasjonal allmennmedisin, med spesiell vektlegging av tema knyttet til bærekraft. Linn er en profilert underviser både i grunn- videre og etterutdanningen av allmennleger.
Steinar Hunskår Steinar Hunskår er professor emeritus i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, spesialist i allmennmedisin og forsker ved NORCE. I senere tid har han hatt et spesielt fokus på betydning av kontinuitet i helsetjenesten. Hunskår har også vært involvert i utvikling av allmennmedisin og fastlegeordninger i mange land.
Anette Fosse Anette Fosse, leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), PhD, spesialist i allmennmedisin, kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin Fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana 1990-2020.
Helen Brandstorp Helen Brandstorp er divisjonsdirektør kommunale tjenester og beredskap ved Helsedirektoratet. Brandstorp er også spesialist i allmennmedisin, PhD og tidligere leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM).
Jan Sommerfelt-Pettersen Jan Sommerfelt-Pettersen er kontreadmiral, lege og spesialist i samfunnsmedisin. Sommerfelt-Pettersen har også jobbet som allmennpraktiker, rådgivende overlege og assisterende fylkeslege. Han har en omfattende bakgrunn fra Forsvaret og har hatt verv i NATO og i Forsvarets Operative Hovedkvarter.
Ingeborg Henriksen Ingeborg Henriksen er leder i Yngre Legers Forening (Ylf). Henriksen spesialiserer seg i generell indremedisin og nyresykdommer og har sittet i Ylf-styret i to perioder. Hun har vært tillitsvalgt for Ylf på ulike nivåer siden 2014 og sitter i Legeforeningens sentralstyre.
Jannicke Bruvik Jannicke Bruvik er nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud og pasient og brukerombud i Hordaland. Bruvik er utdannet fysioterapeut og har tidligere jobbet som avdelingsleder ved Rehabilitering og Pust & Pes ved LHL-klinikken i Bergen, og ved Haukeland universitetssykehus.
Atal Faizi Atal Faizi er allmennlege i spesialisering (ALIS). Faizi er også medlem av Fagutvalg for allmennleger i spesialisering (NFAlis - tidligere FAUNA), som er et utvalg i NFA og representerer leger i spesialistutdanning i arbeidet for å utvikle faget allmennmedisin.