SamLIS logo
Søk

Region Vest: Sammen om kvalitet i spesialistutdanning av leger! Hold av datoen 11. juni!

ALIS og SamLIS Vest holder nettverkssamling for ledere i kommuner og andre utdanningsvirksomheter, ledere i kompetanseportalen, administrativt personell og andre ressurspersoner med ansvar for spesialistutdanningen.

Publisert 01.02.2024

Bilde Bergen

Sammen om kvalitet i spesialistutdanning av leger!

ALIS og SamLIS rådgivingskontor region Vest planlegger hedags nettverkssamling i Bergen, om spesialistutdanning av allmenn- og samfunnsmedisinere.

Målgruppen er ledere i kommuner og andre utdanningsvirksomheter, ledere i kompetanseportalen, administrativt personell og andre ressurspersoner med ansvar for spesialistutdanningen av ALIS og SamLIS.

Målet med samlingen:

  • Kompetansevurdering og kvalitet i spesialistutdanningen
  • Administrasjon av ordningen og regelverk
  • Utdanningsvirksomhetenes ansvar
  • Erfaringsutveksling med gode diskusjoner og gruppearbeid, nettverksbygging og nytten ved å lære av hverandre

Påmelding kommer!