SamLIS logo
Søk

Om registrering og godkjenning av utdanningsvirksomheter

Her kan du lese om hvordan og hvorfor du skal være en registrert eller godkjent utdanningsvirksomhet i samfunnsmedisin.

For å utdanne leger til å bli spesialister i samfunnsmedisin må virksomheten enten registrere seg som utdanningsvirksomhet eller søke om godkjenning som utdanningsvirksomhet. Jf. spesialistforskriften § 19. Når det gjelder samfunnsmedisin er det opp til virksomheten selv å velge hvilken type utdanningsvirksomhet den ønsker å være. De fleste virksomheter vil nok likevel velge registrering som utdanningsvirksomhet.

Som registrert eller godkjent utdanningsvirksomhet skal virksomheten tilby helhetlige utdanningsløp for SamLIS i samsvar med spesialistforskriften §§ 22 og 23. En vesentlig del av utdanningen skal skje i virksomheten, det vil si at en vesentlig del av læringsmålene må kunne oppnås der. Dersom enkelte læringsmål ikke er mulig å oppnå må det inngås en samarbeidsavtale med en ekstern læringsarena.

Virksomheter som har søkt om registering før fristen (01.06.2019)

Virksomheter som har søkt om registrering før 1. juni 2019 skal ansees som midlertidig registrert utdanningsvirksomhet fra 1.mars 2019 i påvente av at Helsedirektoratet behandler søknaden.

For virksomheter som har søkt om godkjenning var tilsvarende frist for søknad 01.03.2019 med midlertidig godkjenning fra samme dato.

Innvilgelse eller avslag av søknaden:
Dersom søknad innvilges, vil registreringsdatoen endres fra vedtaksdato til 1.mars 2019 jf. Spesialistforskriften §38.

Dersom søknaden ikke innvilges vil virksomheten miste status som registret/godkjent utdanningsvirksomhet fra vedtaksdato. I perioden fra søknad til vedtak om avslag vil likevel SamLIS få godkjent utdanningsperioden.

Virksomheter som har søkt etter fristen (01.06.2019)

Virksomheter som har søkt om registrering/godkjenning etter 1. juni 2019/1.mars 2019 og hvor Helsedirektoratet innvilger søknaden, vil registreringsdato regnes fra søknadsdatoen.

SamLIS vil få godkjent utdanningstiden fra søknadsdato, men ikke tidligere. (Unntak vil gjelde for virksomheter som pr 31.12.23 søkte om å få registrert virksomheten før søknadstidspunktet fordi de hadde gitt utdanning i henhold til kravene i spesialistforskriftens §§ 23 og 25.)

Ofte stilte spørsmål