SamLIS logo
Søk

Om ALIS og SamLIS rådgivingskontor

ALIS og SamLIS rådgivingskontor skal bistå virksomheter med å koordinere og styrke spesialistutdanningen i allmenn- og samfunnsmedisin.

Historikk og nåværende mandat

Det ble i 2020 opprettet fem nasjonale ALIS rådgivingskontor som en del av regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten. I 2022 ble det opprettet et sjette ALIS-kontor i Oslo.

Fra mai 2022 ble mandat for ALIS-kontorene utvidet til å også omfatte samfunnsmedisin. Dette innebærer å gi råd og bistå utdanningsvirksomheter, SamLIS (samfunnsmedisinsk lege i spesialisering) og veiledere i ny spesialistforskrift.

Koordineringsansvaret for samfunnsmedisin er lagt til ALIS og SamLIS Øst ved rådgivende lege Bente Bjørnhaug, men alle kontorene bistår ved spørsmål om spesialistutdanningen.