SamLIS logo
Søk

Om ny spesialistutdanning og rådgivingskontorene

SamLIS står for samfunnsmedisinsk lege i spesialisering. SamLIS rådgivingskontor skal bidra til at virksomhetene legger til rette for gode utdanningsløp for samfunnsmedisinerne.

Spesialistforskriften regulerer gjennomføringen av utdanningen. Alle virksomheter med leger i spesialisering skal være registrerte eller godkjente utdanningsvirksomheter og tilby helhetlig utdanningsløp og veiledning (Spesialistforskriften §19).

Det finnes seks ALIS-kontor som siden 2020 har betjent hele Norge ved å bistå kommuner med å legge til rette for gode utdanningsløp. ALIS står for allmennleger i spesialisering. Fra 2022 fikk kontorene ansvar for å bistå kommuner og statlige virksomheter med gode utdanningsløp i samfunnsmedisin.

Det er et koordinerende kontoret for samfunnsmedisin som er lagt til Ringsaker, men alle kontorene har kompetanse til å rådgi og bistå kommuner og andre virksomheter i arbeidet med utdanningen i samfunnsmedisinere.

Kontorene benevnes SamLIS rådgivingskontor og er fysisk en del av de eksisterende ALIS rådgivingskontor, men med egen logo, profil og nettside. Kontorene skal støtte og gi råd til virksomhetene i planlegging, etablering og oppfølging av utdanningen for samfunnsmedisinerne og på den måten bidra til trygghet for legen gjennom spesialiseringsløpet.