SamLIS logo
Søk

Gruppeveiledning

Dette er fint om vite om gruppeveiledning i samfunnsmedisin.

I spesialistutdanningen i samfunnsmedisin er det obligatorisk å gjennomføre 3 år i veiledningsgruppe med totalt 90 timer, omtrent 30 timer per år, som regel i heldagsmøter.

Veiledningen er hovedsakelig basert på erfaringsutveksling. Det er derfor krav om at man jobber i samfunnsmedisinsk stilling. Gruppeveiledningen er i hovedsak rettet mot problemstillinger du står overfor i det daglige arbeid, men i samfunnsmedisin er temaene brede og omfattende og egner seg godt for felles refleksjon i grupper. Det forventes at deltagerne følger sin gruppe fra start til slutt, men hvis man på grunn av flytting eller av annen grunn avbryter deltagelsen vil gruppekoordinator i Legeforeningen være behjelpelig med å finne ny gruppe.

Temaheftet i samfunnsmedisin (SAM) beskriver kliniske læringsmål som anbefales gjennomgått i veiledningsgruppene. Det er Legeforeningen som organiserer veiledningsgruppene.

Påmelding til gruppeveiledning finner du på legeforeningens nettside.

Kandidater som skal delta i veiledningsgrupper i samfunnsmedisin må melde seg på venteliste for veiledningsgrupper i samfunnsmedisin – alle grupper blir opprettet fra ventelistene i legeforeningens database.

Ofte stilte spørsmål