SamLIS logo
Søk

Honorering av individuell veileder

Skal individuell veileder for SamLIS honoreres?

Individuell veiledning er påkrevet i ny spesialistutdanning, jfr. §2.

Det er forskriften ikke stilt noen krav til hvor mange timer individuell veiledning en samfunnsmedisiner skal ha, men SamLIS har krav på «nødvendig» veiledning jf. Veiledning av leger i spesialisering kap. 4:4 , og at det bør etterstrebes at SamLIS får samme omfang av veiledning som ALIS (allmennlege i spesialisering).

For ALIS er det forskriftsfestet minimum fire timer pr måned i 10,5 av årets måneder.

Les mer i (Rundskriv I-2/2019 Spesialistforskriften med kommentarer)

Honorering av individuell veileder

Honorering av SamLIS er ikke regulert på samme måte som for individuelle veiledere av ALIS.

Virksomheten mottar ikke noe tilskudd fra Helsedirektoratet for veiledning av SamLIS. Individuell veiledning er en krevende, men spennende og utfordrende oppgave, og bør honoreres. Det har vært ulike modeller i forskjellige virksomheter for honorering. Det er opp til den enkelte virksomhet hvilken kompensasjon veileder skal motta, men vi i SamLIS-kontorene mener det er hensiktsmessig å forsøke å standardisere dette mest mulig mellom virksomhetene for å unngå uenigheter.

I nytt tilskudd for ALIS er det satt en takst for individuell veiledning for ALIS, og SamLIS-kontorene anbefaler at samme sats brukes også for individuell veiledning av SamLIS, der man må engasjere veileder utenfor egen virksomhet.

Salærforskrifttakst x 1,15: Kr 1140,- x 1,15 = Kr 1311,- (gjelder for 2023)pr time.