SamLIS logo
Søk

Hvordan komme i gang med individuell veiledning

Her kan du lese mer om å komme i gang med individuell veiledning i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin.

Det er utdanningsvirksomheten som er ansvarlig for å skaffe SamLIS veileder. Dette kan være utfordrende for små kommuner og interkommunale samarbeid kan være en løsning. Også i statlige virksomheter som utdanner samfunnsmedisinere, kan det være behov for samarbeid med en kommune eller andre statlige virksomheter for å sikre en veileder som er spesialist. Pensjonerte spesialister i samfunnsmedisin med interesse for veiledning kan også være en stor ressurs.

Helsedirektoratet har laget en egen veileder for “Veiledning av leger i spesialisering ”. I teksten under gis en kort introduksjon til rammene for veiledning, samt et forslag til innholdet i de seks første veiledningssamtalene.

Veiledningen bør gjennomføres regelmessig og planlagt. Hvordan dette løses best i praksis kan SamLIS og veileder bli enige om. Det kan gjennomføres veiledning ukentlig, annenhver uke eller månedlig. SamLIS-kontorene anbefaler ikke sjeldnere enn månedlige veiledningssamtaler. Veiledning med fysisk oppmøte er å foretrekke spesielt i oppstarten. Det er imidlertid viktig å finne praktiske løsninger, og digitale møter kan være nyttig for enkelte der distansen mellom veileder og SamLIS er stor og tiden knapp. I spesialistforskriften er det ikke spesifisert antall veiledningstimer, men et godt utgangspunkt er regelverket knyttet til veiledning i allmennmedisin (gjennomsnitt 4 timer i 10,5 av årets måneder)

Hver veiledningssamtale bør ha rom for aktuell problemstilling som SamLIS har. Dette bør avklares tidlig i hver veiledningssamtale. Vi anbefaler følgende rettesnor som utgangspunkt for individuell veileder i veiledningssamtalene: «Om jeg vil lykkes i å føre et menneske til et bestemt mål, må jeg først finne mennesket der det er, og begynne akkurat der» (Søren Kierkegaard). Vi anbefaler også at alle veiledningssamtalene avsluttes med referatføring i kompetanseportalen.

Individuell veileder anbefales å lese gjennom heftet “Individuell veiledning og supervisjon i spesialistutdanningen i allmennmedisin». Prinsippene for veiledning er de samme selv om faget er samfunnsmedisin og ikke allmennmedisin.

Helsedirektoratet har også laget en veileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering. Veileder og andre erfarne kolleger som supervisører skal vurdere SamLIS sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er beskrevet i forskriftsfestede læringsmål.

Vurderingen har to hovedformål:

  • Å gi SamLIS tilbakemelding underveis på utføring av arbeidsoppgaver og læringsaktiviteter for å fremme læring og refleksjon og for å tilpasse videre læringsforløp.
  • Å foreta sluttvurderinger av om kompetanse er oppnådd, spesifisert i form av forskriftsfestede læringsmål.