SamLIS logo
Søk

Individuell veiledning

En-til-en-veiledning i samfunnsmedisin


Individuell veiledning er påkrevet i ny spesialistutdanning. Veilederen skal være spesialist i samfunnsmedisin, og det er utdanningsvirksomhetens ansvar å finne veileder til SamLIS.

Ved spesialistutdanning ved godkjente utdanningsvirksomheter skal veilederen være ansatt i en godkjent utdanningsvirksomhet. Tilsvarende gjelder ikke ved spesialistutdanning tilknyttet registrerte utdanningsvirksomheter. Da kan veileder være ansatt utenfor virksomheten. Dette vil f.eks gjelde virksomheter som kun har ansatt en eller flere samfunnsmedisinere som er i utdanning og dermed ikke har en ansatt spesialist i samfunnsmedisin.

Veiledning skal innebære refleksjoner, råd, oppfølging av faglig progresjon og legge grunnlag for vurdering av SamLIS under spesialiseringsløpet.

Timene skal være planlagte og regelmessige. Veiledning kan innebære diskusjoner og råd relatert til faglige oppgaver, utfordringer og gleder ved selve legerollen, men også råd med tanke på spesialiseringsforløpet.

Det anbefales å inngå skriftlig avtale om individuell veiledning. Det anbefales å bruke virksomhetens egne avtalemaler.

Les mer på Helsedirektoratet: Veiledning av leger i spesialisering

Ofte stilte spørsmål