SamLIS logo
Søk

Kompetansevurdering

Her kan du lese mer om temaet.

Spesialistutdanning av leger ble ved ny spesialistforskrift i 2019 endret fra å være en aktivitetsbasert utdanning til å være en kompetansebasert utdanning.

Kompetansevurdering har i følge "Nasjonal veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering" to hovedformål:

1. Å gi SamLIS tilbakemelding underveis (normativ vurdering) på utføring av arbeidsoppgaver og læringsaktiviteter for å fremme læring og refleksjon og for å tilpasse videre læringsforløp.

2. Å foreta sluttvurderinger (summativ vurdering) av om kompetanse er oppnådd, spesifisert i form av forskriftsfestede læringsmål.

I arbeidet med å foreta en sluttvurdering av SamLIS sin kompetanse kan et vurderingskollegium være et nyttig forum.

Ofte stilte spørsmål