SamLIS logo
Søk

Kursmateriell for kurs i individuell veiledning

Her finner du kursmateriell som kan brukes for å forberede og gjennomføre veiledningskurs.

Det er foreløpig ikke utarbeidet eget kurshefte for samfunnsmedisin. Kursheftet om individuell veiledning og supervisjon i spesialistutdanningen i allmennpraksis er anbefalt å lese i forkant av kurset. Kursene har fokus på metode og verktøy for å bli en god veileder, uavhengig av spesialitet.

Det er også lurt å ta en titt på Spesialistforskriften med kommentarer og temahefte samfunnsmedisin i forkant av kursene.

Hensikt med temaheftet er å gi en lett tilgjengelig oversikt over utdanningsplanen for spesialiteten med oversikt over:
• Læringsmålene med utdypende tekst
• Anbefalte kurs
• Andre læringsaktiviteter som er anbefalt for spesialisten (inkl. prosedyrer for de spesialiteter som har det (allmennmedisin)