SamLIS logo
Søk

Når SamLIS ikke fungerer

Hva skjer gjør man når SamLIS ikke fungerer? (Stå aldri alene. Det finnes god hjelp der ute)

Gjennom individuell utdanningsplan og revisjoner av denne skal virksomheten legge til rette for at læringsmål kan oppnås. Dersom læringsmål likevel ikke oppnås, kan dette ha sammenheng med forhold ved virksomheten eller ved den enkelte LIS. Dersom utdanningen er godt tilrettelagt og LIS-en likevel har mangelfull kompetanse, bør leder søke å komme til enighet og forståelse med LIS-en om hvordan dette best kan løses.

Prinsipper for god personalforvaltning og arbeidsrettslige regler må følges i alle prosesser.

Dersom SamLIS-en får underkjent ett eller flere læringsmål, men likevel ønsker å fortsette i det spesialistløpet som er valgt, har LIS-en krav på en ny vurdering. Dersom legen ber om det, skal det regionale helseforetaket for godkjente virksomheter eller Statsforvalteren for registrerte virksomheter sørge for en vurdering fra en annen virksomhet, enten ved at LIS-en midlertidig flytter til annen virksomhet eller ved at representanter fra annen virksomhet kommer til det stedet LIS-en er ansatt.

Dersom læringsmålet ikke nås etter ny vurdering, må LIS-en gjennomføre relevante læringsaktiviteter i minst seks måneder før ny vurdering kan gjennomføres.

Se §26 i Spesialistforskriften med kommentarer.

Et hjelpemiddel for vurdering av kandidaten er at leder kan oppnevne et vurderingskollegium. Les mer om dette i linken til høyre.