SamLIS logo
Søk

Overgangsordninger

Når veien ikke er rett frem fordi man må over fra gammel til ny ordning, har begynt på en annen spesialitet eller har tatt hele eller deler av spesialiteten i utlandet

Leger som begynte spesialistutdanningen i samfunnsmedisin før 1.3 2019 kan fullføre på gammel ordning dersom de oppfyller alle kravene til spesialiteten på gammel ordning innen 31.12.2026.

Andre leger må enten konvertere fra:

Gammel til ny ordning

Annen spesialitet

Fra utlandet