SamLIS logo
Søk

Gammel til ny ordning

Regler for gammel spesialistutdanning i Norge

Leger som begynte i den spesialitets-spesifikke delen (LIS3) av utdanningen etter 1.3. 2019, må begynne i ny spesialistordning når de skal bli spesialist i samfunnsmedisin.

Leger som begynte i den spesialitets-spesifikke delen (LIS3) i samfunnsmedisin før 1.3 2019 kan fullføre på gammel ordning dersom de oppfyller alle kravene til spesialiteten på gammel ordning innen 31.12.2026.

Leger som har begynt i den gamle ordningen, men ønsker eller må over på ny ordning, får tellende tjeneste etter gammel ordning frem til konvertering. Etter konvertering er det ny ordning som teller.

Informasjon om gammel ordning finner du på: Helsedirektoratets side

For å fullføre på gammel ordning må man være ferdig med alle krav innen 31.12.2026.

Denne inneholder bl.a. følgende som må være oppfylt:

  • 4 år i samfunnsmedisinsk tjeneste + 1 år i kliniske tjeneste
    • Inntil 1 år kan erstattes med forskningstjeneste eller arbeidsmedisinsk tjeneste
  • Legen må ha gjennomført gruppeveiledet utdanningsprogram med normal varighet 3 år
  • Det er 9 obligatoriske kurs med til sammen 330 timer + nettkurs i sakkyndighetsarbeid