SamLIS logo
Søk

Konvertering fra annen spesialitet

SamLIS har tidligere begynt utdanning i en annen legespesialitet, eller er ferdig utdannet lege i en spesialitet

Spesialistutdanning som gjelder en annen spesialitet enn den det søkes om å bli spesialist i, kan være tellende med inntil tre år og tre måneder. Dette gjelder inkludert LIS1-tjenesten. Både påbegynt og fullført annen spesialitet kan gi tellende tjeneste.

Man skal ikke ta LIS1-tjenesten en gang til, og "rabatten" i ny spesialitet (ekslusiv LIS1) blir da 1 år og 9 måneder.

Dette gjelder uavhengig av om utdanningen er gjennomført i Norge eller i et annet land, og om hele spesialistutdanningen eller bare deler av den er gjennomført.

Ofte vil læringsmålene være overlappende, slik at noen av læringsmålene fra den ene spesialiteten kan være oppnådd i den andre. Oppnåelse av alle læringsmålene i den spesialiteten det søkes om vil da kunne gå raskere enn minimumstiden på seks og et halvt år.

Selv om man kan få en rabatt på inntil 3 år og 3 mnd i tjenestetid i ny spesialitet, må alle læringsmålene være oppnådd før man kan søke ny spesialitet.

Dersom legen har hatt tjeneste på deltid under utdanning skal utdanningstiden forkortes tilsvarende. (Det vil si at man må jobbe lengre avhengig av størrelsen på deltidsstillingen.)

Les mer om dette i kommentarene til spesialistforskriften§31