SamLIS logo
Søk

Samfunnsmedisinske læringsmål (SAM) og Felles kompetansemål FKM

Informasjon om læringsmålene

Spesialisering etter ny spesialistforskrift blir primært målt i om kompetanse (læringsmål) blir oppnådd. Med læringsmål menes hva en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre. For hvert læringsmål er det stilt krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og fastslått nivå for kompetansen som skal oppnås.

I samfunnsmedisin skal SamLIS oppnå både læringsmål i samfunnsmedisin (SAM) og felles kompetansemål (FKM).

Helsedirektoratet har laget anbefalte utdanningsplaner med anbefalte læringsaktiviteter, dokumentasjonsformer og læringsarenaer.

Felles kompetansemål er læringsmål som alle LIS, uavhengig av spesialitet, skal oppnå og som handler om tema som er aktuelle for alle spesialiteter, som etikk, kommunikasjon, samhandling, lovverk, kvalitet og pasientsikkerhet.Selv om disse læringsmålene i utgangspunktet er like for alle spesialiteter, kan det være ulike læringsaktiviteter i de ulike spesialiseringene for å oppnå disse læringsmålene.

For å få detaljert oversikt over hva hvert læringsmål innebærer og konkrete anbefalte læringsaktiviteter knyttet til disse, kan du lese mer der på Helsedirektoratets utdanningsplaner.