SamLIS logo
Søk

Supervisjon og veiledning

Hva er supervisjon og veiledning og hva er forskjellen?

I henhold til spesialistforskriften §§ 23 og 25 stilles det krav til at SamLIS skal motta både supervisjon og veiledning under hele spesialiseringsløpet.

Supervisjon er å bistå, rådgi og vurdere SamLIS i konkrete arbeidssituasjoner i den daglige virksomheten. Den gjennomføres fortrinnsvis ved fysisk tilstedeværelse, men kan foretas på telefon eller via digitale kanaler.

Supervisøren(e) kan være en erfaren lege eller annen relevant fagperson.

Veiledning er refleksjon, råd og oppfølging av faglig progresjon under spesialiseringen og bidrag i vurdering av SamLIS. Veiledning innebærer planlagte og regelmessige møter mellom SamLIS og veileder. Møtene skal være skjermet fra andre arbeidsoppgaver.

Veileder skal være spesialist i samfunnsmedisin.