SamLIS logo
Søk

Vurderingskollegium

Vurderingskollegium er en helhetlig vurderingsform av måloppnåelse hos SamLIS.

Utdanningsvirksomheten skal sørge for at SamLIS får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd og at oppnådde læringsmål dokumenteres. Dette kan gjøres i form av at leder avholder et vurderingskollegium, som er nyttig for vurdering av måloppnåelse for en gitt periode. Et slik kollegium består av leder i kompetanseportalen, veileder og minst en supervisør.

For å fremme tillit og transparens deltar SamLIS som hovedregel i møtet. I de tilfeller der SamLIS ikke deltar bør veileder gi god informasjon til SamLIS før og etter møtet, for å motvirke utrygghet og usikkerhet, jf. Nasjonal veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering.

Ansvaret for vurderingen ligger i utdanningsvirksomhetens ledelse og kan ikke delegeres, men oppgaven med å vurdere og dokumentere hvert enkelt læringsmål kan delegeres til leder i kompetanseportalen.

Ofte stilte spørsmål