SamLIS logo
Søk

Samarbeidsavtaler med eksterne læringsarenaer

Det må lages en skriftlig samarbeidsavtale hvis man skal samarbeide med eksterne virksomheter

Den vesentlige delen av utdanningen i samfunnsmedisin skal gjennomføres i registrerte eller godkjente utdanningsvirksomheter jf. spesialistforskriften § 2, 5. og 6. ledd. Resten av tjenesten kan gjennomføres ved andre virksomheter, også kalt eksterne læringsarenaer. Da må den aktuelle virksomheten kunne tilby læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål i spesialiteten samfunnsmedisin.

Dette kan blant annet være aktuelt der det ikke er mulig for SamLIS å oppnå alle læringsmål internt i utdanningsvirksomheten. Alternativt dersom SamLIS ønsker å gjennomføre ett eller flere læringsmål på andre arenaer enn den utdanningsvirksomheten tilbyr i egen utdanningsplan.

Det må inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom utdanningsvirksomheten og den eksterne læringsarenaen.

En slik samarbeidsavtale bør minimum inneholde:

  1. Hvilke læringsmål som kan oppnås i virksomheten
  2. Hvilke læringsarenaer tilknyttet virksomheten som skal benyttes
  3. Hvordan veiledning og supervisjon organiseres og blir ivaretatt
  4. Hvordan det legges til rette for vurdering av oppnådde læringsmål, herunder hvem som skal signere for læringsmålene

Vær oppmerksom på følgende:

Utdanningsvirksomheten beholder alltid det overordnede ansvaret for utdanningen og godkjenningen av læringsmål dersom den eksterne læringsarenaen ikke er en registrert eller godkjent utdanningsvirksomhet. Dette ansvaret kan ikke delegeres gjennom en samarbeidsavtale.

Nye avtaler og andre endringer med eksterne læringsarenaer regnes som en endring av utdanningsvirksomhetens utdanningsplan og må meldes til Helsedirektoratet på e-post: godkjenning@helsedir.no

Se spesialistforskriften §§ 2, 5. og 6. ledd og 28 for utfyllende informasjon.