SamLIS logo
Søk

Samarbeidsavtaler med eksterne læringsarenaer

Det må lages en skriftlig avtale når man må samarbeide med eksterne virksomheter

Den vesentlige delen av utdanningen i samfunnsmedisin gjennomføres tilknyttet registrerte eller godkjente utdanningsvirksomheter jf. spesialistforskriften §2, 5. og 6. ledd. Resten av tjenesten kan gjennomføres ved, eller tilknyttet andre virksomheter (eksterne læringsarenaer).

Dette kan blant annet være aktuelt der det ikke er mulig for SamLIS å oppnå alle læringsmål internt i utdanningsvirksomheten eller dersom SamLIS ønsker å gjennomføre ett/flere læringsmål på andre arenaer enn den utdanningsvirksomheten tilbyr i sin generelle utdanningsplan.

For at deler av spesialistutdanningen skal kunne gjennomføres ved en annen virksomhet/ekstern læringsarena, må den aktuelle virksomheten kunne tilby læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål i spesialiteten samfunnsmedisin. Det må inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom utdanningsvirksomheten og den eksterne læringsarenaen.

En slik samarbeidsavtale bør minimum inneholde:

  1. Hvilke læringsmål som kan oppnås/virksomheten kan tilby
  2. Hvilke læringsarenaer tilknyttet virksomheten som skal benyttes
  3. Hvordan veiledning og supervisjon organiseres/blir ivaretatt
  4. Hvordan det legges til rette for vurdering av oppnådde læringsmål, herunder hvem som skal signere for læringsmålene

Vær imidlertid obs på følgende.

Utdanningsvirksomheten beholder alltid det overordnede ansvaret for utdanningen og godkjenningen av læringsmål dersom den eksterne læringsarenaen ikke er en registrert eller godkjent utdanningsvirksomhet. Dette ansvaret kan ikke delegeres bort gjennom en samarbeidsavtale.

Nye avtaler med eksterne læringsarenaer regnes som en endring av utdanningsvirksomhetens generelle utdanningsplan og må meldes fra om til Helsedirektoratet jf. Spesialistforskriften §28. Dette kan gjøres ved å sende mail til godkjenning@helsedir.no

Se Spesialistforskriften §2, 5. og 6. ledd med kommentarer for utfyllende informasjon