SamLIS logo
Søk

Veilederpool i samfunnsmedisin

Er du spesialist i samfunnsmedisin og kunne tenkt deg å være individuell veileder for SamLIS?

Det er opprettet en veilederpool for å bistå utdanningsvirksomheter med å skaffe kvalifiserte veiledere for SamLIS (samfunnsmedisinsk lege i spesialisering).

Har din virksomhet behov for veileder til SamLIS?


Dersom du ønsker å være individuell veileder for SamLIS:

Registrer deg her

Ved å registrere deg samtykker du til at ALIS og SamLIS rådgivingskontor kan dele dine kontaktopplysninger (navn, telefonnummer og e-post) med utdanningsvirksomheter som har behov for individuell veileder. Dine kontaktopplysninger deles kun etter forespørsel fra utdanningsvirksomheter. Du kan når som helst trekke ditt samtykke ved å sende e-post til samlisost@ringsaker.kommune.no

Rådgivingskontorene er kun formidler av kontaktinformasjon og kan kontaktes for rådgiving. Avtaler om honorering og timeantall avtales mellom veileder og utdanningsvirksomheten.

Hvorfor være individuell veileder for SamLIS?

  • Du får faglig påfyll
  • Du blir mer bevist egne vurderinger
  • Du får mulighet til å dele din kunnskap og spille andre gode
  • Du får spennende og engasjerende faglige diskusjoner med en kollega
  • Du kan bidra til å få faglig dyktige kollegaer i fremtiden