SamLIS logo
Søk

Virksomhetens ansvar for spesialistutdanningen

Her finner du informasjon om virksomhetens oppgaver og ansvar og forslag til hvordan de kan løses.

Det er spesialistforskriftensom konkret pålegger virksomheten ansvar og oppgaver for spesialistutdanningen i samfunnsmedisin, særlig § 2, 5, 21, 22, 23, 25 og 26.

I korthet skal virksomheten :

  • Ha en offentlig tilgjengelig plan for spesialistutdanningen basert på innholdet i registreringen/godkjenningen. Se "Mal for virksomhetens utdanningsplan".
  • Sørge for at SamLIS har en individuell utdanningsplan med plan for utdanningsløpet. Se "Individuell utdanningsplan".
  • Tildele individuell veileder og sørge for at SamLIS mottar nødvendig supervisjon.
  • Sørge for vurdering av læringsmål. Se "Læringsmål" og "Kompetanseportalen"
  • Utstede attester/bekreftelse på gjennomført tjeneste. Se link til Helsedirektoratets attester/skjemaer

Virksomhetens utdanningsplan i samfunnsmedisin

Virksomheten skal beskrive hvordan spesialistutdanningen kan gjennomføres i en utdanningsplan. Utdanningsplanene skal bl.a inneholde oversikt over alle læringsarenaer i og utenfor virksomheten og hvilke læringsmål som kan oppnås på disse. Dette dokumentet er offentlig. SamLIS-kontorene har laget en mal for virksomhetens utdanningsplan som kan benyttes. Se under nyttige ressurser på høyre side.

Krav til utdanningsplan angis i Spesialistforskriften §23

Helsedirektoratet har en anbefalt utdanningsplan som alltid er oppdatert og ligger her: Anbefalt utdanningsplan. Her finner du også en temaplan som er lettere å lese og kan være nyttig å skrive ut.

Les mer: Virksomhetens utdanningsplan

Individuell utdanningsplan

Virksomheten har ansvar for at det utarbeides en individuell utdanningsplan for den enkelte lege.

Les mer: Individuell utdanningsplan

Krav til individuell utdanningsplan angis i Spesialistforskriften §25

Individuell veiledning

Det er et krav om individuell veiledning i ny spesialistordning.

Les mer: Individuell veiledning

Supervisjon

Supervisjon betyr å hjelpe, gi råd og vurdere SamLIS i konkrete arbeidssituasjoner i det daglige virke. Dette er som regel knyttet til prosedyrer eller beslutninger som skal tas der og da. En supervisør er oftest en lege på samme arbeidssted med mer erfaring enn SamLIS, men kan også være andre yrkesgrupper med spesifikk samfunnsmedisinsk kompetanse. Virksomheten plikter å legge til rette for supervisjon.