SamLIS logo
Søk

Virksomhetens utdanningsplan

Hva er en utdanningsplan og hva skal den inneholde?

Virksomhetens utdanningsplan skal være offentlig tilgjengelig, jf. spesialistforskriften § 23. Utdanningsplanen skal beskrive hele utdanningsforløpet for den aktuelle spesialiteten.

Utdanningsplanen skal speile søknaden i Altinn og inneholde følge informasjon om virksomheten:

ALIS og SamLIS rådgivingskontor har utviklet maler for virksomhetens utdanningsplan og individuell utdanningsplan som virksomhetene kan ta i bruk.

Mal for virksomhetens utdanningsplan i samfunnsmedisin

Mal individuell utdanningsplan for SamLIS