SamLIS logo
Søk

Gjennomføring av spesialistutdanning i samfunnsmedisin

Gjeldende ordning i spesialistutdanning i samfunnsmedisin fra 1. mars 2019

Etter gjennomført LIS1 må følgende være oppfylt for å søke om spesialitet i samfunnsmedisin:

  • Utdanningstid på 5 år
    • Samfunnsmedisinsk arbeid i minimum 4 år
    • Klinisk tjeneste i primær- eller spesialisthelsetjeneste i ca. 1 år
  • Oppnå alle læringsmål, både SAM-læringsmål og FKM-læringsmål
  • Individuell veiledning i hele utdanningsløpet
  • Gruppeveiledning: 90 timer på 3 år
  • Kurs i samfunnsmedisinske læringsmål (SAM) og felles kompetansemål (FKM)

Mer utdypende om

Ofte stilte spørsmål